විමසීම්

අප අමතන්න

ඔබට හොඳම සහ නිවැරදිම විසඳුමක් ළඟාකර දීමට අප සැමවිටම සූදානම්. Horoscope Making Sri Lanka

ඔබගේ ප්‍රතිචාර අප බෙහෙවින් අගය කරමු.... Horoscope Making Sri Lanka

අපගේ සේවාවන් පිළිබඳ ඔබගේ අදහස් අප වෙත දන්වා එවන්න. එය ඔබ වැනි අපගේ වටිනා ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා අපගේ සේවාවන් වඩාත් හොඳින් සැපයීමට පිටුවහලක් වනු ඇත.

අපගේ ඇමතුම් තොරතුරු

 • අංක 27, දෙපානම, පන්නිපිටිය, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව, 10230
 • +94 76 728 9809

තොරතුරු එවීම

  Your contact

  Contact us and we are always ready to help you the best and the right way! Horoscope Making Sri Lanka

  Your feedback is priceless to us!... Horoscope Making Sri Lanka

  Let us your comments on our services so we can improve our services even better for our valuable customers like you…

  Contact Details

  Feedback form

   ඔබත් පළපුරුදු වෘත්තිකයෙකුගෙන් නිවැරදි හා විශ්වාසවන්ත ජ්‍යොතිෂ විසඳුමක් සොයනවාද?