අන්තර්ජාලගත සේවාව

ඔබේ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරන්නේ කෙසේද?

පහත දැක්වෙන ඕනෑම ක්‍රමයක් හරහා ඔබට ඔබේ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ හැකිය. Making Horoscopes Sri lanka

  • අපගේ වෙබ් අඩවියෙහි ඉල්ලුම් කිරීමේ පෝරමය හරහා
  • අපගේ ඊමේල් ලිපිනය මගින් info@astromiracles.com
  • වට්ස්ඇප් / වයිබර් / මැසෙන්ජර් මගින්  +94 76 728 9809
  • අපගේ දුරකථන අංකයට ඇමතීමෙන් +94 76 728 9809
  • අපගේ ලිපිනයට තැපැල් කිරීමෙන්. (අංක 27, දෙපානම, පන්නිපිටිය, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව, 10230)
Making Horoscopes Sri lanka

ගෙවීම් ක්‍රම සහ තහවුරු කිරීම

ඔබේ ගෙවීම් කිරීමට පහත සඳහන් ඕනෑම ක්‍රමයක් භාවිතා කළ හැකිය. ඔබගේ ගෙවීම් වට්ස්ඇප් / වයිබර් / මැසෙන්ජර් හෝ විද්‍යුත් තැපෑල හරහා අප වෙත තහවුරු කළ යුතුය. Making Horoscopes Sri lanka

ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු බැංකු ගිණුම්, පේපෑල් ලිපිනය හා ගෙවීම් උපදෙස් අපගේ නියෝජිතයෙකු විසින් ඔබවෙත සපයනු ඇත.

  • බැංකු තැම්පත් සඳහා : සම්පත් බැංකුව / කොමර්ෂල් බැංකුව
  • EzCash/Mcash
  • PayPal (විදේශීය ගනුදෙනු සඳහා)
  • අන්තර්ජාල බැංකු ගෙවීම්

අපගේ බැංකු ගිණුම් විස්තර

නම: නදීෂ චතුරංග
බැංකුව: සම්පත් බැංකුව
ශාඛාව: කොට්ටාව
ගිණුම් අංකය : 1087 5798 7256

නම: නදීෂ චතුරංග
බැංකුව: කොමර්ෂල් බැංකුව
ශාඛාව: තලවතුගොඩ
ගිණුම් අංකය : 8006632065

ගෙවීම් කළ පසු තහවුරු කිරීම සඳහා කරුණාකර ගෙවූ බැංකු කුවිතාන්සිය අපවෙත එවන්න.

Making Horoscopes Sri lanka

ප්‍රතිඵල සහ වෙනත් සේවාවන් ලබා ගැනීම.

ගෙවීම් කර තහවුරු කළ පසු ප්‍රතිඵල ඔබවෙත ලබා දෙනු ඇත.

ඔබගේ ප්‍රතිඵල විද්‍යුත් තැපෑල, වට්ස්ඇප්, වයිබර්, මැසෙන්ජර්, ඇමතුම් හෝ තැපැල් සේවා හරහා ලබා දෙනු ඇත.

ප්‍රතිඵල ඔබට කැමති ඕනෑම ක්‍රමයක් මගින් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

Making Horoscopes Sri lanka

ඔබත් පළපුරුදු වෘත්තිකයෙකුගෙන් නිවැරදි හා විශ්වාසවන්ත ජෝතිෂ්‍ය විසඳුමක් සොයනවාද?