උපදේශන සේවාවන්

ඔබගේ ගැටලුවලට හොඳම විසඳුම සොයා ගන්න.සෑම දෙයක් සඳහාම සාර්ථක ක්‍රමයක් ඇත.

අපට අවශ්‍ය දේ (ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිටින පාරිභෝගිකයන්ගෙන්)

පවතින කේන්දර පත්‍රයේ පිටපතක්, සම්පූර්ණ නම, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, උපන් දිනය, වෙලාව යනාදිය…

Rs. 1000/= – Rs. 5000/= (10-50 USD)

 

ප්‍රතිඵල ලබාදීම පැය 48 කින්.

පැය 48ක් ඇතුලත ඔබට අවශ්‍ය සේවය සැපයීමට අපි බැඳී සිටිමු.

100% නිවැරදි හා විශ්වසනීය සේවාවක්.

Astrology Consulting Service Sri Lanka

ඔබත් පළපුරුදු වෘත්තිකයෙකුගෙන් නිවැරදි හා විශ්වාසවන්ත ජෝතිෂ්‍ය විසඳුමක් සොයනවාද?